REVIEWS

"The music is enticing and the performers are brilliant, singly and together...

---Swedish flutist Mats Moller has a vibrant, exciting flute tone that grips the imagination, and Johannes plays with maturity and technical ease. Readers who enjoy flute and guitar music will certainly relish this recording."

Flute Talk, USA (December 2003)


"Repertoaren är tilldragande och artisterna fantastiska, både var för sig och tillsammans...

---Den svenske flöjtisten Mats Möller har en vibrerande, spännande och fantasifull tonbildning, och Johannes spelar med mognad och lätthet. De som tycker om musik för flöjt och gitarr kommer säkert att blir överlyckliga över den här inspelningen."

Flute Talk, USA (December 2003)


"...performed with a sensible musicality...

---...who treat their instruments with skillfullness and delicacy, adapted to the challenges and aestethics of the new music styles."

Ladis Müller in Smålandsposten (October 2003)


"...framförd med sensibel musikalitet...

---...som hanterar sina instrument med skicklighet och känsla, alltefter den nya musikstilens krav och estetik."

Ladis Müller i Smålandsposten (oktober 2003)


"As you know, modern works can really push the limits of the flute and the flutist. Mats meets this challenge head-on with no problem because of his remarkable technical command of the instrument. I was very impressed at how skillfully he uses special techniques, such as tone bending, multiphonics, flutter-tonguing, slap tongue, harmonics, glissandos, key-clicks, aeolian sounds, and whistle tones as tone colors. He integrates them into the fabric of the piece, so that they sound like they are at one with the piece rather than just glaring special effects."

Sue Maclagan in the Greater Portland Flute Society Newsletter (August 2003)

"Som alla känner till kan nyskrivna verk tänja gränserna för vad som är möjligt att spela såväl för instrumentet som interpreten. Mats antar utmaningen utan problem tack vare hans uppseendeväckande instrumentala talang. Jag var mycket imponerad över hur han använder de nya flöjtteknikerna, som glissandi, multphonics, flatterzunge, slap tongue, flageoletter, key-clicks, aeoliska ljud och visseltoner som färger. Han tar in de nya teknikerna i musiken så att de blir ett med verken i stället för bara effekter."

Sue Maclagan i the Greater Portland Flute Society Newsletter (USA, augusti 2003)

"The free sound of flute and guitar is one of the best thing on this cd. The acoustic of the Laxne Chapel makes the instruments sound without unwelcomed mechanical close-up sounds so frequently heard on recordings of these instruments. The performance of the 2xM Duo is also good."

Dagens Nyheter (July 2003)

"Det bästa med den här cd:n är den befriande klangen av flöjt och gitarr. Akustiken i Laxne kapell låter instrumenten komma till sin rätt utan besvärande mekaniska närljud som ofta är ovälkomna följeslagare i inspelningar av dessa instrument.

Bra är också det väl samstämda spelet av duon 2xM."

Dagens Nyheter (Juli 2003)Home