REVIEWS

"The performers… are each in total command of their instruments and combine perfectly. The sound is very natural and has a fair degree of intimacy despite the recording being made in a large concert hall. …a delight on the ear."

Patrick C. Waller, MusicWeb International, England (April, 2004)

 

"Artisterna… behärskar fullständigt sina instrument och samspelet är perfekt. Ljudbilden är helt naturlig och har en intim klang trots att inspelningen är gjord i en stor konsertsal. …en njutning för örat."

Patrick C. Waller, MusicWeb International, England (april 2004)

 

"The artists are in complete accordance, their articulation is clear and the instruments are perfectly well-balanced"

Tibor Fülep in Nerikes Allehanda (January, 2004)

 

"Artisternas samspel är perfekt, deras artikulation är tydlig, och balansen mellan instrumenten är som vägd på guldvåg."

Tibor Fülep i Nerikes Allehanda (januari 2004)

 

"From every technical point of view a supreme recording. The warm atmosphere of the flute and the guitar is outstanding. An animated and upright recording which reflects the spirit of two musicians."

Tommie Ling in Helsingborgs Dagblad (January, 2004)

 

"En tekniskt i alla avseende suverän inspelning, där den varma känslan från flöjten och gitarren perfekt stiger fram. En mycket levande inspelning, som på ett rättframt och enkelt sätt speglar två musikers själar.."

Tommie Ling i Helsingborgs Dagblad (januari 2004)

 

"...they play in accordance, their dynamics are flexible and it´s technically outstanding."

Ladis Müller in Smålandsposten (January, 2004)

 

"...smidigt samspel, flexibel dynamik och lovvärd teknik."

Ladis Müller i Smålandsposten (januari 2004)

 

"Just delightful. Mats and his son Johannes
play with a togetherness that only two real artists
can obtain. Mats awe-inspiring technique takes him
flawlessly through the myriad of scales, arpeggios and
other patterns. His effortless-sounding playing makes
the challenging pieces appear like they are no problem
at all to play."

Sue MacLagan, Canada, at Flute (December, 2003)

 

"Alldeles förtjusande. Mats och hans son Johannes har ett samspel som man bara finner hos artister på hög nivå. Mats storslagna och rena teknik gör att inga figurer blir för svåra. Hans avspända spelsätt gör att lyssnaren kan ta till sig musiken utan att tänka på hur krävande verken egentligen är att framföra."

Sue MacLagan, Kanada, på "Flute" (december 2003)

 


Home