PRESS INFORMATION

A short summary about the production

in English

in Swedish.

As pdf-document

in English

in SwedishPhotos

 

The cd 6.4x6 cm, 300 dpi (jpg, 280K)

Free to download and use

 

 

Mats Möller, flute, Jan Bülow, piano

12x16 cm, 300 dpi (jpg, 508K)

Photo: Simon Möller

Free to download and use only with a review of SFZ 1010, or a concert with Möller & Bülow.

 

Links

-Mats Möller (English)

 
 

 

 

MÖLLER & BÜLOW (SFZ records, SFZ 1010, distribution CDA)

”…the flute dilettants would swarm around like insects…”
Ludwig van Beethoven 1801

Möller & Bülow rebuild the history of music on their new cd
Why did not the flutists around 1800 transcribe the Violin Sonatas by Beethoven, as they frequently did with other violin music? And what was the reason to Mozart’s aversion towards flute? Why did Beethoven write sarcasms about the flute players in Vienna?

–The explanation is very simple, says the flutists Mats Möller. The instruments of that time were not what we now call ”flute”. They were conical wooden flutes with only a few keys. They were hard to play in other keys than the most usual ones, and the sound was weak with not many overtones. It was not until about 1850, when Theobald Boehm had developed his new cylindrical metal flute, the flute was able to approach the dynamic range and flexibility of the string instruments. –The fingering mechanism of his flutes was superb and is used on the flutes until present. Before Boehm the flutists never were allowed to play the ”dramatic parts”. Instead the flute mostly was devoted to pastoral music.

This was the starting-point for Mats Möller and the pianist Jan Bülow for the music selected on the new cd. In one point of view they rebuild the history of music. They perform Beethoven’s great Violin Sonata in C minor op 30, composed for violin and piano in 1802, in a new transcription for flute and piano. The Sonata was composed during a period when Beethoven became aware of his deafness and his despair is reflected in a dramatical chamber music which really demands a different type of flute than the one used in the beginning of the 19th century.

However the first track of the cd is music written for the flute, an unpublished Romance by the Swedish composer Hugo Alfvén, written in 1885, when Alfvén was only 13. This two minute piece is followed by a Sonata in B major, composed 1764 by a six year old Mozart.

The flute builder Theobald Boehm composed pieces for flute and piano in purpose to demonstrate the advantages of his new flutes. His last work was an Elégie, composed in 1880, where he primarily focused on the new possibilities of varying tone colour and dynamics. The new flutes inspired many composers to write new pieces and in Paris a Chamber Music Society was founded. In 1898 Charles-Marie Widor composed a virtuoso and espressive Suite to the great virtuoso Paul Taffanel.

Further information about the production and press pictures: www.sfz.se/1010

The cd is distributed through CDA (Compact Distribution AB), Sweden, +46 8 442 11 20, +46 8 442 11 33 (fax), info@cda.se.MÖLLER & BÜLOW (SFZ records, SFZ 1010, distribution CDA)

”…flöjtdilettanterna skulle svärma omkring som insekter…”
Ludwig van Beethoven 1801


Möller & Bülow backar musikhistoren på ny cd

Varför spelade man inte Beethovens violinsonater på flöjt, när 1800-talets flöjtister annars inte tvekade att transkribera musik för violin? Vad låg bakom Mozarts påstådda aversion mot flöjt? Och varför raljerade Beethoven över den tidens ”flöjtdilettanter”?

–Förklaringen är helt enkelt att tvärflöjten på den tiden egentligen inte var det instrument som vi nu kallar ”flöjt”, säger flöjtisten Mats Möller. Flöjterna var av trä, koniskt borrade och med ett fåtal klaffar. Det gjorde det svårt att spela i annat än de vanligaste tonarterna. Dessutom var instrumenten tonsvaga och relativt övertonsfattiga. Det var först kring 1850, när flöjtkonstruktören, flöjtisten och tonsättaren Theobald Boehm hade tagit fram sin nya cylindriska modell i metall som flöjten på allvar tekniskt och dynamiskt kunde jämföra sig med stråkinstrumenten. –Boehms mekanik var genialisk och används oförändrad också på dagens flöjter. Före Boehm hade flöjtister aldrig fått spela de ”dramatiska rollerna” utan hänvisades till det ”ofarliga” pastorala facket, avslutar Mats.

Med den utgångspunkten har Mats Möller och pianisten Jan Bülow valt musik till sin cd som på sätt och vis backar musikhistorien. De framför Beethovens stora Sonat i c moll op 30, skriven för violin och piano 1802, i en ny version för flöjt och piano. Sonaten skrevs under den period då Beethoven insåg att han höll på att helt förlora hörseln. Han desperation avspeglas i en dramatisk kammarmusik som alltså förutsätter en helt annan sorts flöjt än de som användes i början av 1800-talet.

Cd:n inleds emellertid med originalmusik, en opublicerad Romance av Hugo Alfvén, skriven 1885, när Alfvén var bara 13 år. Därefter en transkription av Mozarts Sonat i B dur, komponerad för violin och piano 1764 av en sexårig Wolfgang Amadeus. Flöjtkonstruktören Theobald Boehm skrev stycken för flöjt och piano som skulle visa fördelarna med hans nya flöjter. Hans sista verk blev en Elégie från 1880, där han i första hand visar på nya möjligheter att variera klangfärger och dynamik. De nya flöjterna gav upphov till en mängd nya kompositioner för flöjt. I Paris grundades ett Kammarmusiksällskap för blåsare och till det skrev Charles-Marie Widor 1898 sin virtuosa och högdramatiska Suite.

Mer information om produktionen inkl fria pressbilder på www.sfz.se/1010

Mats Möller nås på mats@sfz.se eller tel 070-736 79 90


Home