BOOKLET
You may read the booklet

-in English

-på svenska

[1] Mirjam Tally (1976)
LAST YEAR'S SUN STILL GLITTERS IN THE DROP OF WATER (Veetilgas sätendab veel möödundaastane päike) (2000), for flute and electronics 3'41

An exuberant, poetic canon for flute and electronics.
• The title is from a verse by the Estonian poet Hasso Krull.
• Composed for and first performed by Monika Mattiesen.

[2] Malin Bång (1974)
ALPHA WAVES (2008), for alto flute 7'52

What happens in the state between wakefulness and sleep? What is a dream?
• Alpha waves arise in the brain during sleep and meditation.
• Alpha wave frequencies range from 7.5 to 13 Herz.

[3] Daniel Karlsson (1980)
THREE ARRAYS OF WEIGHTED DISTRIBUTIONS (2012), for flute and live electronics 7'44

An interaction between what is played and realtime live electronics.
• An array is a systematic arrangement of elements, often in rows and columns.
• Composed for Anna Svensdotter and this CD.

[4] Paul Bothén (1964)
GRAVITY (2003), for flute and electronics 8'13

Electric – lyric, 8 minutes of weightless calm.
• First performance in 2004 by Anders Jonhäll.
• The flute voice is transformed through a Fazioli grand piano.

[5] Benjamin Staern (1978)
YELLOW SKIES (2001-2003), for alto flute and electronics 8'37

A colourful and romantic depiction of a peaceful world with yellow skies and red seas, though the memory of the catastrophe lingers.
• The work is divided into six parts and the harmony consists of six notes in two contrasting modes.
• It was composed in close collaboration with the flutist Terje Thiwång, to whom it is also dedicated.

[6] Ida Lundén (1971)
HLP (2009/2012), for flute and electronics 10'18

The piece comprises fragment recorded in several layers and recycled using a loop box in a true cyclic spirit.
• Expanded and reworked version for this recording.
• Onomatopoetic title.

[7] Fredrik Österling (1966)
NESCIO (1991), for flute 4'08

Unanswered questions. Frustration.
• Nescio – Latin for "I don’t know".
• First performed by Anna Svensdotter during the Nordic Music Festival in Gothenburg 1991.

[8] Paul Bothén (1964)
MIRAGE (2012), for bass flute and electronics 6'52

A mirage for the ear – aerial water rings.
• The second section in a planned suite in four parts with Gravity as the first.
• Composed for Anna Svensdotter and this CD.

[9] Tony Blomdahl (1972)
RTS (2012), for flute and electronics 4'13

The Pied Piper of Hamelin – in a much concentrated form.
• Composed for Anna Svensdotter and this CD.
• Real-time strategy.

 

Tradition – inspiration
Meeting Robert Schenck at the Academy of Music and Drama in Gothenburg during the initial university years was important. And so too Gérard Schaub, the Swiss flutist trained in the French tradition under Nicolet and Jaunet – inspiration and knowledge from Schaub at the Academy and a number of concerts, plus Torleif Ander, Robert Dick and most certainly Manuela Wiesler. She who radiates fantastic energy, not only through her flute artistry, but also through her entire personality.

Growing up in working-class city of Karlskoga in the woods of Värmland Province, there was Stig Gustafsson, musician, music leader and organizer. And playing with the wind players in the Bofors Symphonic Band, all the while learning the musical craft of wind instruments.

Wherefore – therefore
Motivation from tiring of niceness, of the myth of The Well-polished Flute. Always obvious with new compositions. No question about asking Fredrik Österling from the Gothenburg study years to compose something. And naturally to play it immediately in a concert.

Learn that others are as inspired by the new, the unknown. Japanese music was there too as a ‘therefore’.

The selection
Not wanting to do what others will do regardless. Choosing music by friends. Creating a crossroad for today’s active composers who could be there at the recording to listen and react. The music of friends.

www.annasvensdotter.com

Produced by Mats Möller, Anna Svensdotter and Johannes Lundberg. Recorded by Johannes Lundberg at Studio Epidemin, Gothenburg, Sweden, August 26-27, 2011, March 16-17, May 14-15 and June 11-12, 2012. Edited, mixed and mastered by Johannes Lundberg. Booklet design by Filippa Goldring. Photos by Mats Möller, Therese Finné Holmberg (Paul Bothén) and Elin Olstorpe (Anna Svensdotter). Texts by Anna Svensdotter and Mats Möller (translation by Transförlag). Anna Svensdotter plays a Brannen-Cooper Kingma System C-Flute, a Kingma Alto Flute and an Emerson "Robert Dick" Model Bass Flute.

SFZ records, Sweden • www.sfzrecords.com

Produced with financial support from The Swedish Arts Council (www.kulturradet.se).


CD SFZ 1016 [p]&[c] SFZ records/Sforzando Productions 2012. DDD. Total time 57’19.

Internet: www.sfzrecords.com
E-mail
: office@sfzrecords.com
Home

[1] Mirjam Tally (1976)
LAST YEAR'S SUN STILL GLITTERS IN THE DROP OF WATER (Veetilgas sätendab veel möödundaastane päike) (2000), för fljt och elektronik 5'55

En sprudlande och poetisk kanon för flöjt och elektronik.
• Titeln är hämtad från en dikt av den estniske poeten Hasso Krull.
• Skrivet för och uruppförd av Monika Mattiesen.

[2] Malin Bång (1974)
ALPHA WAVES (2008), för altflöjt 5'55

Vad händer i tillståndet mellan vakenhet och sömn? Vad är en dröm?
• Alfavågor – uppstår i hjärnan under sömn och meditation.
• Alfavågornas frekvens varierar mellan 7.5 och 13 Herz.

[3] Daniel Karlsson (1980)
THREE ARRAYS OF WEIGHTED DISTRIBUTIONS (2012), för flöjt och liveelektronik 5'55

Interaktion med en elektronik som reagerar blixtsnabbt och oförutsägbart på det som spelas.
• Arrays är en systematisk uppställning av enheter, ofta i rader och kolumner.
• Skrivet till Anna Svensdotter och den här cd:n.

[4] Paul Bothén (1964)
GRAVITY (2003), för flöjt och elektronik 5'55

Elektriskt – lyriskt, åtta minuters tyngdlöst lugn.
• Uruppfört 2004 av Anders Jonhäll.
• Flöjtstämman transformerad genom en Fazioliflygel.

[5] Benjamin Staern (1978)
YELLOW SKIES (2001-2003), för altflöjt och elektronik 5'55

Färgrikt och romantiskt om en fredlig värld med gula himlar och röda hav. Men minnet av katastrofen dröjer kvar.
• Stycket består av sex delar och det musikaliska materialet av sex noter i två olika modus.
• Komponerat i nära samarbete med flöjtisten Terje Thiwång, och tillägnat honom.

[6] Ida Lundén (1971)
HLP (2009/2012), for flöjt och elektronik 5'55

Stycket består av fragment som spelas in på loopbox, i flera lager, och återanvänds – i sann kretsloppsanda.
• Utökad och omarbetad version för denna inspelning.
• Onomatopoetisk titel.

[7] Fredrik Österling (1966)
NESCIO (1991), for flöjt 5'55

Obesvarade frågor. Frustration.
• Nescio – latin för "jag vet inte"
• uruppfört av Anna Svensdotter under Nordisk Musikfest i Göteborg 1991

[8] Paul Bothén (1964)
MIRAGE (2012), for basflöjt och elektronik 5'55

En synvilla för örat – attenringar i luften.
• Andra delen i en planerad svit om fyra stycken, där Gravity är den första.
• Akrivet till Anna Svensdotter och den här cd:n.

[9] Tony Blomdahl (1972)
RTS (2012), for flöjt och elektronik 5'55

Råttfångaren i Hameln - i extremt koncentrerad form.
• Skrivet för Anna Svensdotter och den här cd:n.
• Real-time strategy.

 

Tradition-inspiration
Viktigt var mötet med Robert Schenck på Musikhögskolan i Göteborg under de första studieåren på 80-talet. Sedan Gérard Schaub, den schweiziske flöjtisten utbildad i den franska traditionen, för Nicolet och Jaunet. Inspirationen och kunskapen från Schaub på Musikhögskolan, och på mängder av konserter. Och Torleif Ander, Robert Dick och inte minst Manuela Wiesler, den fantastiska energi hon utstrålade, inte bara genom i sitt flöjtspel, utan genom hela sin personlighet.

Och tidigare, under ungdomsåren i värmländska Karlskoga, arbetarstaden. Stig Gustafsson, musikledaren, arrangören och musikern. Och att få spela tillsammans med blåsmusikerna i Bofors Musikkår. Hantverket, det musikaliska blåshantverket.

Varför-därför
En drivkraft av att tröttna på den snälla, Den Välpolerade Flöjten. Alltid självklart med det nyskrivna. Helt naturligt att be Fredrik Österling, redan under de gemensamma studieåren i Göteborg, att skriva något. Och naturligtvis spela det på konsert direkt.

Höra andra vara lika inspirerade av det nya och okända. Japansk musik fanns också, som ett "därför".

Urvalet
Inte vilja göra det alla andra ändå gör. I stället spela musik av vännerna. Skappa en mötesplat mellan nu levande och arbetande tonsättare. Som kunde vara med under inspelningen – lyssna, tycka. Vänskapsmusiken.

www.annasvensdotter.com


Producerad av Mats Möller, Anna Svensdotter och Johannes Lundberg. Inspelad av Johannes Lundberg på Studio Epidemin, Göteborg, den 26-27 augusti 2011, 16-17 mars 2012, 14-15 maj 2012 och 11-12 juni 2012. Redigerad, mixad och mastrad av Johannes Lundberg. Grafisk design av Filippa Goldring. Foton av Mats Möller, Therese Finné Holmberg (Paul Bothén) och Elin Olstorpe (Anna Svensdotter). Texter av Anna Svensdotter och Mats Möller (översättning Transförlag). Anna Svensdotter spelar på en Brannen-Cooper c-flöjt Kingma system, en Kingma altflöjt och en Emerson basflöjt, "Robert Dick Model".

SFZ records, Sweden • www.sfzrecords.com

[p] & [c] SFZ records 2012
DDD • Total tid 62´17

Producerad med stöd av Statens Kulturråd (www.kulturradet.se).
Home