Verksamheten inom Ekmus - Ekonomi och Musik
överfördes den 1 september 2015 till Kulturekonomin AB.

Du flyttas strax till www.kulturekonomin.se