PRESS INFORMATION
A short summary about the production

in English
in Swedish.

As pdf-document

in English
in Swedish


Photos (free to download and use)

The cd 6x5.4 cm, 300 dpi
(jpg, 456K)

Mats Möller 3x5 cm, 300 dpi
(jpg, 87K)

Mats Möller 6x8 cm, 300 dpi
(jpg, 226K)

 

 

 

SOLO PER FLAUTO
2 1/2 hours of flute solo on double cd reflects the development of flute music during the 20th century

When Claude Debussy wrote the short flute solo "Syrinx" in 1913, to the drama "Psyché" by Gabriel Mourey, he began the development of a new era for the flute. Before then only a few works of importance had been written for flute solo - the Sonatas by Johann Sebastian and Carl Philipp Emanuel Bach, and the 12 Fantasies by Telemann. During the 19th century the flute had been associated with different pastoral connections, and most compositions used the flute only as a simple melody instrument.

In Syrinx Debussy put timbre and dynamics in focus, and with the works by Varèse and Jolivet in the 30's, the flute entered and participated in the modernistic world of music.

In Sweden, members of the "Monday Group" wrote several flute solos during the 40's, in close collaboration with Swedish flutists, who also performed the pieces frequently. During the 50's we find solos by composers as Scelsi and Berio, and after 1967, the new flute techniques was developed, and works by Takemitsu and Ferneyhough used sounds which had never before been heard.

The cd SOLO PER FLAUTO (SFZ 2001) follows this development, with a focus on Swedish works from 1970 an onwards. The flautist Mats Möller has for two decades collaborated with many Swedish composers, and several of the works he has now recorded were written for him.

We also find two duos on the cd, Miklos Marós' CINGUETTIO for two flutes, written in 1995, and a duo for two bass flutes, FENG from 1997, written by Mats Möller's son Johannes, also a pupil of Maros.

You will get in contact with Mats Möller by e-mail mats.moller@sfz.se.

Homepage of Mats Möller: www.sfz.se/mm

Homepage of SFZ records: www.sfzrecords.com

CD 1
[1] Claude Debussy (1862-1918)
LA FLÛTE DE PAN/SYRINX (1913) 2'22

[2] Edgard Varèse (1883-1965)
DENSITY 21.5 (1936/46) 3'31

[3-7] André Jolivet (1905-74)
CINQ INCANTATIONS (1936) 17'23

[8-10] Sven-Erik Bäck (1919-94)
SONATA (1949) 11'37

[11] Giacinto Scelsi (1905-88)
PWYLL (1954) 3'35

[12] Luciano Berio (born 1925)
SEQUENZA (1958) 4'42

[13-15] Hilding Rosenberg (1892-1985)
SONATA (1959/65) 13'48

[16] Brian Ferneyhough (born 1943)
CASSANDRA'S DREAM SONG (1970) 7'19

[17] Toru Takemitsu (1930-96)
VOICE for solo flutist (1971) 6'36

[18] Jukka Tiensuu (born 1948)
CADENZA (1972) 4'12

CD 2
[1] Jan W Morthenson (born 1940)
DOWN (1972) 7'13

[2] Ebbe Grims-land (born 1915)
THEMA DES TAGES (I) (1977) 4'43

[3-6] Torsten Nilsson (1920-99)
DIE SCHÄFERIN, Sonata op 74 (1976-77) 14'13

[7] Karl-Erik Welin (1934-92)
SOLO PER FLAUTO (1983) 8'51

[8] Anders Eliasson (born 1947)
DISEGNO per flauto (1984) 7'37

[9] Stellan Sagvik (born 1952)
MATZAM (1984) 3'46

[10-13] Maurice Karkoff (born 1927)
SUITE op 168 (1989) 8'54

[14] Miklós Maros (born 1943)
CINGUETTIO per due flauti (1995) 7'00
+Stig Bengtson, flute

[15] Johannes V. Möller (born 1981)
FENG for two bass flutes (1997) 6'14
+Christina Sönstevold, bass flute
[16] TOCCATA (1998) 4'10

[17] Csaba Deák (born 1932)
FUVOLA (2000) 5'01

 

 

SOLO PER FLAUTO
2.5 tim solo-cd speglar 1900-talets utveckling av det nya flöjtspelet

När Claude Debussy 1913 skrev det lilla flöjtsolot "Syrinx", till Gabriel Moureys skådespel "Psyché", lade han grunden till en fantastisk utveckling av repertoaren för den ensamma flöjten. Dessförinnan var de musikaliskt viktiga flöjtsolona snabbt räknade (J S & C Ph Em Bachs solosonater, samt Telemanns 12 fantasior). Flöjten hade helt enkelt under 1800-talet fått en pastoral roll som var svår att frigöra sig från.

Under 1930-talet skrev Varèse och Jolivet varsitt stycke för flöjt solo, och under 40-talet var vår egen Måndagsgrupp mycket produktiv i genren (Lidholm, Bäck, Johansson, Leygraf).

Senare skrev tonsättare som Scelsi, Berio, Ferneyhough och Takemitsu betydelsefulla verk för flöjt solo, och i Sverige skrevs solon av Hilding Rosenberg, Jan W Morthenson, Torsten Nilsson, Karl-Erik Welin, Anders Eliasson, för att nämna några.

Nya speltekniker utvecklades från 70-talet och framåt, och här gick flöjten i täten, med sina subtila och intressanta klanger, som blev en akustisk motsvarighet till de nya landvinningar som gjorts inom den elektroakustiska musiken.

Flöjtisten Mats Möller har sammanfattat den här utvecklingen på en dubbel-cd (SOLO PER FLAUTO, SFZ 2001), som släpps nu i november. Repertoaren på cd-produktionen rymmer såväl avantgardistiska verk med en helt ny tonbildning som Karl-Erik Welins romantiska solostycke från 1983, SOLO PER FLAUTO - som också fått ge namn åt produktionen. Tonvikten ligger på den svenska repertoaren, och det mesta finns inte tidigare inspelat. Två tredjedelar av speltiden utgörs av svensk musik, en självklar följd av Mats Möllers mångåriga samarbete med svenska tonsättare. Flera av verken på cd:n är också skrivna direkt för honom.

Två duos ryms också på cd nr 2, Miklós Maros märkliga och fantastiska CINGUETTIO från 1995 (här medverkar också Stig Bengtson), och en duo för två basflöjter, FENG, av Mats Möllers son Johannes, som själv är elev till Maros. Den andra basflöjtstämman spelas av Christina Sönstevold.

Mats Möller träffas på 070-736 79 90 eller e-post mats.moller@sfz.se.

Mats Möllers hemsida: www.sfz.se/mm

SFZ records: www.sfzrecords.com

CD 1
[1] Claude Debussy (1862-1918)
LA FLÛTE DE PAN/SYRINX (1913) 2'22

[2] Edgard Varèse (1883-1965)
DENSITY 21.5 (1936/46) 3'31

[3-7] André Jolivet (1905-74)
CINQ INCANTATIONS (1936) 17'23

[8-10] Sven-Erik Bäck (1919-94)
SONATA (1949) 11'37

[11] Giacinto Scelsi (1905-88)
PWYLL (1954) 3'35

[12] Luciano Berio (född 1925)
SEQUENZA (1958) 4'42

[13-15] Hilding Rosenberg (1892-1985)
SONATA (1959/65) 13'48

[16] Brian Ferneyhough (född 1943)
CASSANDRA'S DREAM SONG (1970) 7'19

[17] Toru Takemitsu (1930-96)
VOICE for solo flutist (1971) 6'36

[18] Jukka Tiensuu (född 1948)
CADENZA (1972) 4'12

CD 2
[1] Jan W Morthenson (född 1940)
DOWN (1972) 7'13

[2] Ebbe Grims-land (född 1915)
THEMA DES TAGES (I) (1977) 4'43

[3-6] Torsten Nilsson (1920-99)
DIE SCHÄFERIN, Sonata op 74 (1976-77) 14'13

[7] Karl-Erik Welin (1934-92)
SOLO PER FLAUTO (1983) 8'51

[8] Anders Eliasson (född 1947)
DISEGNO per flauto (1984) 7'37

[9] Stellan Sagvik (född 1952)
MATZAM (1984) 3'46

[10-13] Maurice Karkoff (född 1927)
SUITE op 168 (1989) 8'54

[14] Miklós Maros (född 1943)
CINGUETTIO per due flauti (1995) 7'00
+Stig Bengtson, flute

[15] Johannes V. Möller (född 1981)
FENG for two bass flutes (1997) 6'14
+Christina Sönstevold, bass flute
[16] TOCCATA (1998) 4'10

[17] Csaba Deák (född 1932)
FUVOLA (2000) 5'01

 Home